Verschillen en verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Testen

Opgave 18

Bekijk de puntenwolk BMI-Vetpercentage. Daarin zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek onder jongeren. BMI is een getal dat samenhangt met lengte en gewicht, vetpercentage is het percentage van het lichaamsgewicht dat bestaat uit vet.

a

Is er een statistische samenhang? Geef een schatting van de correlatiecoƫfficiƫnt.

b

Is er een oorzakelijk verband?

c

Bij deze puntenwolk kun je een trendlijn tekenen die door en gaat. Welke formule hoort bij deze trendlijn?

d

Voorspel met behulp van de gevonden trendlijn het vetpercentage van iemand met een BMI van .

verder | terug