Verschillen en verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Testen

Opgave 18

Bekijk de puntenwolk BMI-Vetpercentage. Daarin zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek onder `90` jongeren. BMI is een getal dat samenhangt met lengte en gewicht, vetpercentage is het percentage van het lichaamsgewicht dat bestaat uit vet.

a

Is er een statistische samenhang? Geef een schatting van de correlatiecoƫfficiƫnt.

b

Is er een oorzakelijk verband?

c

Bij deze puntenwolk kun je een trendlijn tekenen die door `(15, 17)` en `(30, 42)` gaat. Welke formule hoort bij deze trendlijn?

d

Voorspel met behulp van de gevonden trendlijn het vetpercentage van iemand met een BMI van  `21` .

verder | terug