Ruimtelijke figuren > Projecties
123456Projecties

Voorbeeld 2

Bekijk de kubus . Alle ribben hebben in werkelijkheid een lengte van cm. is het midden van en is het midden van .
Welke vorm heeft de vierhoek in werkelijkheid?

> antwoord

De zijden van vierhoek zijn allemaal even lang. Immers ze zijn allemaal de schuine zijde in een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van cm en cm.

De diagonalen van vierhoek zijn niet even lang, want .

De hoeken van zijn niet recht. De hoeken bij en zijn scherp (kleiner dan een rechte hoek). Bijvoorbeeld is . De hoeken bij en zijn stomp (groter dan een rechte hoek).

Vierhoek is daarom een ruit. Je kunt dat zien als je de figuur zo zou kunnen draaien dat je loodrecht op vierhoek kijkt. Je moet hem dan draaien tot punt recht boven het midden van vlak ligt.

Opgave 5

Bekijk nog eens kubus met ribben van cm uit Voorbeeld 2.

a

Bepaal de lengte van in één decimaal nauwkeurig.

b

Leg uit waarom een ruit is.

c

Om die ruit op ware grootte te kunnen tekenen, moet je behalve de lengte van zijde nog de lengte van een diagonaal bepalen. Bepaal de lengte van diagonaal in één decimaal nauwkeurig door een geschikt vlak op ware grootte te tekenen.

d

Teken nu ruit op ware grootte.

verder | terug