Ruimtelijke figuren > Projecties
123456Projecties

Toepassen

Opgave 13Willemswerf
Willemswerf

Bekijk de foto van het gebouw "Willemswerf" in Rotterdam. Je ziet een bovenaanzicht van een sterk vereenvoudigde versie ervan. Deze sterk vereenvoudigde versie is `80` m hoog. De knik in het gebouw begint op `10` m boven het grondvlak.

a

Teken een parallelprojectie van de vereenvoudigde versie van het gebouw "Willemswerf" op een rooster op schaal `1:500` .

b

De knik in het gebouw heeft een grensvlak in de vorm van een trapezium. Teken dat grensvlak op schaal `1:1000` .

verder | terug