Ruimtelijke figuren > Projecties
123456Projecties

Voorbeeld 1

Je ziet hoe je zelf op roosterpapier een balk `ABCD.EFGH` met `AB=5` , `AD=4` en `AE=4` kunt tekenen. Merk op dat `BC=AD=4` korter wordt getekend. Op een rooster is het handig om de ribben schuin naar achteren te tekenen als " `2` naar rechts `1` omhoog" .

Opgave 3

Je ziet in Voorbeeld 1 hoe je op een rooster een parallelprojectie van een balk maakt. Gegeven is een balk `ABCD.EFGH` met `AB=4` , `BC=4` en `AE=6` .

Teken hiervan een parallelprojectie waarbij het vlak `ABEF` op ware grootte te zien is.

Opgave 4

Maak op een cm-rooster een parallelprojectie van een regelmatige vierzijdige piramide `T. ABCD` waarvan het grondvlak een vierkant is met `AB=4` cm en de hoogte `TS=6` cm, waarbij `S` het snijpunt van de diagonalen `AC` en `BD` van het grondvlak is.

verder | terug