Ruimtelijke figuren > Projecties
123456Projecties

Verkennen

Opgave V1

Je ziet een afbeelding van een balk. Er is een vlak `PBQH` in getekend, `P` en `Q` zijn de middens van de ribben waar ze op liggen.

a

Welke drie groepen lijnstukken zijn in werkelijkheid evenwijdig?

b

Welke vorm heeft het zijvlak `BCGF` in werkelijkheid?

c

Welke vorm heeft het diagonaalvlak `ACGE` in werkelijkheid?

d

Welke vorm heeft het vlak `PBQH` in werkelijkheid?

verder | terug