Ruimtelijke figuren > Aanzichten/uitslagen
123456Aanzichten/uitslagen

Voorbeeld 1

Bekijk de regelmatige vierzijdige piramide `T.ABCD` . Dit betekent dat het grondvlak een vierkant is en dat het lijnstuk `ST` , dat het midden van het grondvlak verbindt met de top, loodrecht op het grondvlak staat.
Gegeven is: `AB=4` cm en `AT=6` cm.
Teken een bovenaanzicht en een vooraanzicht.

> antwoord

Het bovenaanzicht is een vierkant van `4` cm bij `4` cm met de ribben `AT` , `BT` , `CT` en `DT` zichtbaar als halve diagonalen van het vierkant. `T` is het snijpunt van die diagonalen.

Het vooraanzicht is een driehoek met hoogte `TS` . Die kun je tekenen door `AB=4` cm te tekenen en dan op het midden daarvan een hoogtelijn met de lengte van `TS` te tekenen. Eerst moet je `TS` berekenen, bijvoorbeeld met de stelling van Pythagoras in `∆AST` . Daarvan is `AT=6` cm en `AS=2 sqrt(2 )` .
Dus is: `TS=sqrt(6^2- (2 sqrt(2 )) ^2)=sqrt(28 )≈5,3` cm.

Teken zelf de aanzichten.

Opgave 3

Bestudeer Voorbeeld 1.

a

Teken de aanzichten van de regelmatige vierzijdige piramide uit het voorbeeld.

b

Teken de aanzichten van een regelmatige vierzijdige piramide waarvan alle ribben `6` cm zijn.

Opgave 4

Bekijk het plaatje van een vogelhuisje. Hierin zie je ook de aanzichten van het vogelhuisje.
Neem aan dat alle ribben van dit vogelhuisje `4` dm lang zijn.

a

Teken de aanzichten op schaal `1:10` .

b

Teken de uitslag op schaal `1:10` .

verder | terug