Ruimtelijke figuren > Aanzichten/uitslagen
123456Aanzichten/uitslagen

Voorbeeld 2

Bekijk de regelmatige vierzijdige piramide `T.ABCD` . Het grondvlak is een vierkant. Het lijnstuk `ST` verbindt het midden van het grondvlak met de top loodrecht op het grondvlak.
Gegeven is: `AB=4` cm en `AT=6` cm.
Teken een uitslag van deze piramide.

> antwoord

De uitslag bestaat uit het grondvlak van `4` cm bij `4` cm en de vier opstaande driehoekige grensvlakken met een basis van `4` cm en zijden van `6` cm. Je kunt deze zijden met behulp van een passer vanuit de hoekpunten afpassen en zo de driehoeken maken.
Je kunt ook hoogte `TM` met `M` het midden van bijvoorbeeld `AB` uitrekenen.
`TM=sqrt(6^2-2^2)=sqrt(32 )≈5,7` cm.
Nu kun je elke driehoek tekenen door een hoogtelijn op elk midden van een zijde van het grondvlak te zetten en zo vier keer punt `T` te vinden.

Opgave 5

Je hebt gezien hoe je van een piramide, waarvan alle ribben zijn gegeven, een uitslag maakt.

Teken de uitslag van een regelmatige vierzijdige piramide waarvan alle ribben `6`  cm zijn.

Opgave 6

Teken van de volgende twee lichamen de drie aanzichten en een uitslag.

Opgave 7

Teken een parallelprojectie van het lichaam waarvan je hier de drie aanzichten ziet.

verder | terug