Ruimtelijke figuren > Aanzichten/uitslagen
123456Aanzichten/uitslagen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de afgeknotte regelmatige vierzijdige piramide `ABCD.EFGH` . Dit betekent dat het grondvlak een vierkant is, evenals het bovenvlak. Bovendien staat het lijnstuk `ST` , dat het midden van het grondvlak verbindt, met het midden van het bovenvlak loodrecht op beide vlakken.
Gegeven is: `AB=6` cm, `EF=3` cm en `ST=6` cm.

a

Teken een vooraanzicht, een zijaanzicht en een bovenaanzicht op ware grootte.

b

Teken een uitslag van deze afgeknotte piramide op ware grootte.

verder | terug