Ruimtelijke figuren > Doorsneden
123456Doorsneden

Voorbeeld 2

In het rechte prisma `ABC.DEF` ligt `P` op het midden van `AD` , `Q` op het midden van `AB` , `R` op het midden van `BC` en `T` op het midden van `CF` . Hoek `BCA` is recht, `BC=BE=4` en `AC=3` .
Teken doorsnede `PQRT` op ware grootte.

> antwoord

Van vierhoek `PQRT` zijn hoek `PTR` en hoek `TRQ` recht. Verder is `TP=3` , `TR=sqrt(8)` en `QR=1,5` (gelijkvormigheid). De figuur is nu eenvoudig te tekenen.
Ga na hoe je de hoeken en de oppervlakte van trapezium `PQRT` berekent.

Opgave 4

Bekijk het rechte prisma `ABC.DEF` in Voorbeeld 2.

a

Teken zelf de doorsnede `PQRT` op ware grootte. Controleer alle berekende lengtes.

b

Bereken de hoeken en de oppervlakte van het trapezium.

verder | terug