Ruimtelijke figuren > Series doorsneden
123456Series doorsneden

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Een punt, een driehoek en een zeshoek.

b

Ze zijn lijnsymmetrisch.

Opgave 1
a

De doorsneden evenwijdig aan zijn allemaal precies dezelfde vierkanten van cm bij cm.

b
Opgave 2
Opgave 3
a

Dit wordt een figuur zoals die in het voorbeeld.

b

Doorsnede door :

Trek door een lijn evenwijdig aan . Deze lijn gaat door . Idem een lijn door evenwijdig aan . is de gevraagde doorsnede door .

Doorsnede door :

Trek door een lijn evenwijdig aan . Deze snijdt in .

Idem een lijn door evenwijdig aan . Deze snijdt in .

is de gevraagde doorsnede.

c

is gelijkbenig. is de helft van en is gelijk aan cm.

cm.

cm. Met passer en geodriehoek kun je nu de driehoek tekenen.

Opgave 4
a

Trek een lijn door en evenwijdig met . Die lijn gaat ook door en dus is de gevraagde doorsnede.

b

Gebruik de evenwijdigheid van de snijlijnen.

c

Gebruik ook nu de evenwijdigheid van de snijlijnen.

Opgave 5

zelf is de eerste doorsnede.

De tweede doorsnede zit op hoogte en is een vierkant van bij cm.

De derde doorsnede zit op hoogte en is een vierkant van bij cm.

De vierde doorsnede zit op hoogte en is een vierkant van bij cm.

De vijfde doorsnede zit op hoogte en is de top .

Opgave 6
a
b
Opgave 7
a

Trek een lijn door evenwijdig aan ; idem een lijn door evenwijdig aan .

Noem het snijpunt op punt . De lijn door evenwijdig aan staat er al: .

Het vlak is de gevraagde doorsnede.

b

Gebruik evenwijdigheid van snijlijnen.

c

Dat is lijnstuk .

Opgave 8

Gebruik evenwijdigheid van snijlijnen.

Opgave 9

Deel op in vier gelijke stukken en gebruik evenwijdigheid van snijlijnen.

Je tekent dit het gemakkelijkst in een bovenaanzicht.

Opgave 10

Het zijn doorsneden van een kegel met een diameter van cm en een hoogte van cm.

Opgave 11

In een bovenaanzicht kun je de breedte van elke doorsnede opmeten of berekenen.
De eerste doorsnede is een punt.
De tweede doorsnede heeft een breedte van cm en een hoogte van cm en heeft een paraboolvorm.
De derde doorsnede heeft een breedte van cm en een hoogte van cm en heeft ook een paraboolvorm.
De vierde doorsnede is een gelijkbenige driehoek met een basis van cm en een hoogte van cm.
De vijfde doorsnede is gelijk aan de derde, de zesde doorsnede is gelijk aan de tweede en de zevende doorsnede is weer een punt.

Opgave 12

In een aanzicht kun je de breedte van elke doorsnede opmeten of berekenen.
De eerste doorsnede is een punt.
De tweede doorsnede is een cirkel met een straal van cm.
De derde doorsnede is een cirkel met een straal van cm.
De vierde doorsnede is een cirkel met een straal van cm.
De vijfde doorsnede is gelijk aan de derde, de zesde doorsnede is gelijk aan de tweede en de zevende doorsnede is weer een punt.

Opgave 13De Step Star
De Step Star
a
b
Opgave 14

Zie figuur, de hoogte van de vaas is cm.

Opgave 15
verder | terug