Ruimtelijke figuren > Series doorsneden
123456Series doorsneden

Theorie

Een serie evenwijdige doorsneden bestaat uit doorsneden van een lichaam met een aantal evenwijdige vlakken. Zo'n serie geeft vaak een goed beeld van de vorm van een lichaam. Soms teken je de doorsneden in de oorspronkelijke figuur, soms teken je ze los van de figuur.
Bekijk de serie parallelle doorsneden van een piramide en een vlak loodrecht op en evenwijdig aan twee zijden van het grondvlak.

Om een serie evenwijdige doorsneden van een lichaam te tekenen, maak je gebruik van een eigenschap van het snijden van vlakken: Snijlijnen zijn evenwijdig als je één vlak snijdt met meerdere onderling evenwijdige vlakken.

verder | terug