Oppervlakte en inhoud > Oppervlakte van vlakke figuren
12345Oppervlakte van vlakke figuren

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

b

waarin de lengte van een zijde is.

c

d

waarin en de lengtes van de twee evenwijdige zijden en de hoogte (de afstand tussen beide evenwijdige zijden) is.

e

Opgave 1
a

is een halve rechthoek met oppervlakte .
is een halve rechthoek met oppervlakte .
De oppervlakte van is .

b

is een halve rechthoek met oppervlakte .
is een halve rechthoek met oppervlakte .
De oppervlakte van is .

c

is een halve rechthoek met oppervlakte .
is een halve rechthoek met oppervlakte .
De oppervlakte van is .

d

is een halve rechthoek met oppervlakte .
is een halve rechthoek met oppervlakte .
De oppervlakte van is .

e

is een halve rechthoek met oppervlakte .
is een halve rechthoek met oppervlakte .
De oppervlakte van is .

Opgave 2

De oppervlakte van een cirkel kun je benaderen door de oppervlakte van een regelmatige -hoek waarvan de hoekpunten op de cirkel liggen. Die benadering wordt steeds beter als groter wordt.
Die regelmatige -hoek bestaat uit gelijkbenige driehoeken met basis en hoogte . (Ook dat klopt steeds beter als groter wordt.)
De oppervlakte van de cirkel is de oppervlakte van van die driehoeken, dus:

Opgave 3
a

De oppervlakte is cm2.

b

Trek bijvoorbeeld diagonaal . Er ontstaan dan de twee driehoeken en .
De oppervlakte is cm2. En dit is natuurlijk hetzelfde antwoord als bij a. De diagonaal zorgt er enkel voor dat het trapezium op een andere manier in stukken wordt verdeeld.

c

cm2

Opgave 4

oppervlakte (a)
oppervlakte (b)
oppervlakte (c)
oppervlakte (d)
oppervlakte (e)

Opgave 5
a

b

De hoogtes van de twee driehoeken en waarin je de vlieger verdeelt, veranderen daardoor niet, zelfs niet als dit snijpunt op het verlengde van ligt.

c

De oppervlakte van een vlieger met diagonalen met lengtes en is: oppervlakte (vlieger)

Opgave 6
a

ongeveer cm2

b

ongeveer cm2

Opgave 7
a

ongeveer

b

ongeveer

Opgave 8
a

Omdat is deze sector deel van de cirkel.

b

ongeveer

c

ongeveer

Opgave 9
a

Omdat is deze sector deel van de cirkel.

b

ongeveer 

c

ongeveer

Opgave 10

ongeveer

Opgave 11

Oppervlakte figuur a: ongeveer

Oppervlakte figuur b: ongeveer

Oppervlakte figuur c: ongeveer

Oppervlakte figuur d-I: ongeveer

Oppervlakte figuur d- II: ongeveer

Opgave 12

ongeveer cm2

Opgave 13

De oppervlakte van de zitting is ongeveer cm2 en de omtrek is ongeveer cm.

Opgave 14

Opgave 15
a

ongeveer cm

b

ongeveer cm2

Opgave 16

Oppervlakte figuur a:

Oppervlakte figuur b:

Oppervlakte figuur c:

Oppervlakte figuur d:

Opgave 17

De oppervlakte van het gearceerde gebied is ongeveer .

verder | terug