Oppervlakte en inhoud > Oppervlakte van vlakke figuren
12345Oppervlakte van vlakke figuren

Voorbeeld 2

Bereken de oppervlakte van deze regelmatige tienhoek met zijden die een lengte hebben van .

> antwoord

Van een regelmatige tienhoek zijn alle zijden en hoeken gelijk. Zo'n tienhoek past precies in een cirkel waarvan het middelpunt in het midden van de tienhoek ligt. De tienhoek bestaat daarom uit tien congruente gelijkbenige driehoeken met tophoeken van .

Eén van die driehoeken is bijvoorbeeld .
De hoogte van die driehoek kun je berekenen: en dus .
De oppervlakte van is .

De oppervlakte van de tienhoek is daarom .

Opgave 7

In Voorbeeld 2 wordt de oppervlakte van een regelmatige tienhoek berekend.

a

Bereken de oppervlakte van een regelmatige zeshoek met zijden van cm. Geef je antwoord in cm2 in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken de oppervlakte van een regelmatige vijfhoek met zijden van cm. Geef je antwoord in cm2 in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 8

In Voorbeeld 2 wordt de oppervlakte van een regelmatige tienhoek berekend.

a

Bereken in twee decimalen nauwkeurig de oppervlakte van een regelmatige twintighoek die precies past binnen een cirkel met een diameter van .

b

Hoeveel is de oppervlakte van het gebied binnen de cirkel, maar buiten de regelmatige twintighoek bedoeld bij a?

verder | terug