Oppervlakte en inhoud > Oppervlakte van vlakke figuren
12345Oppervlakte van vlakke figuren

Voorbeeld 3

Stel een formule op voor de oppervlakte van een cirkelsector met straal en sectorhoek in graden.

> antwoord

De oppervlakte van een cirkelsector is een deel van de oppervlakte van de hele cirkel. De grootte van de sectorhoek bepaalt met welk deel van de oppervlakte van de cirkel je te maken hebt.

Bij een sectorhoek van heb je het deel van de oppervlakte van de hele cirkel.

Dus: .

Opgave 9

In Voorbeeld 3 zie je hoe je de oppervlakte van een cirkelsector berekent.

a

In de applet staat ingesteld een sectorhoek van en een straal van .
Leg uit waarom de oppervlakte van deze sector deel is van die van de cirkel.

b

Bereken de oppervlakte van de cirkelsector in a in twee decimalen nauwkeurig en controleer je antwoord met de applet.

c

Bereken nu de oppervlakte van een sector met een sectorhoek van en een straal van . Rond af op twee decimalen.

Opgave 10

Bereken de oppervlakte van het cirkelsegment dat hier is ingekleurd. Rond af op twee decimalen.

verder | terug