Oppervlakte en inhoud > Oppervlakte van vlakke figuren
12345Oppervlakte van vlakke figuren

Testen

Opgave 16

Bereken de oppervlaktes van de volgende figuren. Figuur b is een vlieger en figuur c een trapezium. Figuur d bestaat uit vijf gelijke cirkels in één grote cirkel. Rond zo nodig af op twee decimalen nauwkeurig.

a

b

c

d

Opgave 17

Bereken de oppervlakte van het gebied binnen beide cirkels in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug