Oppervlakte en inhoud > Oppervlakte van vlakke figuren
12345Oppervlakte van vlakke figuren

Testen

Opgave 18

Bereken de oppervlaktes van de volgende figuren. Figuur II is een vlieger en figuur III een trapezium. Figuur IV bestaat uit vijf gelijke cirkels in één grote cirkel. Rond zo nodig af op twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 19

Bereken de oppervlakte van het gebied binnen beide cirkels in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug