Oppervlakte en inhoud > Inhoud van ruimtelijke figuren
12345Inhoud van ruimtelijke figuren

Voorbeeld 2

Je ziet een afgeknotte regelmatige vierzijdige piramide . Dit betekent dat het grondvlak een vierkant is, evenals het bovenvlak. Bovendien staat het lijnstuk , dat het midden van het grondvlak verbindt met het midden van het bovenvlak loodrecht op beide vlakken.
Gegeven is: , en
Bereken de inhoud van de afgeknotte piramide.

> antwoord

De afgeknotte piramide is het verschil van een grote piramide met grondvlak bij en hoogte en een kleinere piramide met grondvlak bij en hoogte van .
Nu is: en dus is .

De inhoud van de afgeknotte piramide is:

Opgave 6

Bereken de inhoud van deze afgeknotte regelmatige vierzijdige piramide. Geef je antwoord in cm3 in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug