Oppervlakte en inhoud > Schaalvergroting
12345Schaalvergroting

Theorie

Wanneer van een ruimtelijke figuur alle lengtes met eenzelfde factor worden vermenigvuldigd, dan geldt:

  • de lengtevergrotingsfactor is .

  • de oppervlaktevergrotingsfactor is .

  • de inhoudsvergrotingsfactor is .

Bij twee gelijkvormige figuren kan de ene figuur uit de andere ontstaan door zo'n vermenigvuldiging met een vaste vergrotingsfactor (of verkleiningsfactor).

verder | terug