Oppervlakte en inhoud > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

dm2

b

dm3

Opgave 2

Opgave 3

%

Opgave 4
a

ongeveer cL

b

ongeveer mm2

c

koffiebekers

Opgave 5

% van de koker is lucht.

Opgave 6
a

ongeveer cm3

b

ongeveer gram

Opgave 7
a

De inhoud van het lichaam is dm3.

b

Zie de figuur in het antwoord bij c.

c
d

De stang van cm is te kort om en te verbinden.

naar: examen wiskunde 1990 - II havo

Opgave 8De Meeh-coëfficiënt
De Meeh-coëfficiënt
a

en dus .

b

en dus .

c

en dus .

d

Zie de voorgaande antwoorden. De Meeh-coëfficiënten van deze voorwerpen zijn laag, want ze hebben een vrijwel ideale vorm.

Opgave 9Voetstuk
Voetstuk
a

De gevraagde hoek is gelijk aan in de rechter figuur in de opgave. dus gevraagde hoek is ongeveer .

b

Zie de verkleinde figuur hieronder.

c

. De omtrek van de achthoek is . Er is ongeveer cm lint over.

d

De vier lange zijden hebben een lengte van cm. De vier korte zijden hebben een lengte van cm. De totale omtrek is (afgerond) cm. Er blijft cm lint over.

e

De afstand van lijn tot lijn is . De oppervlakte van vierhoek is . De totale oppervlakte is cm2.

(bron: examen wiskunde B1,2 havo 2003, opgave 1)

Opgave 10Koffiefilter en koffiefilterhouder
Koffiefilter en koffiefilterhouder
a

, dus .

b

Punt tekenen uitgaande van de ligging van lijnstuk . Dan de cirkelboog tekenen en de tekening verder afmaken (hoek van of spiegeling in lijn gebruiken).

c

. De middellijn is cm.

d

Op eenderde deel van de hoogte is gelijk aan . Op eenderde deel van de hoogte is gelijk aan 4. De oppervlakte is cm2.

(bron: examen wiskunde B1,2 havo 2004)

Opgave 11Kaas
Kaas
a

De oppervlakte van de rechthoek is cm2. De oppervlakte van de twee halve cirkels is samen cm2. De oppervlakte van de vlakke zijkant is cm2.

b

De hoogte van een rechthoekige driehoek met schuine zijde en basishoek 40° moet worden berekend. De hoogte is . De binnenkant van het doosje moet minimaal cm hoog zijn.

c

geeft .
Deze vergelijking kun je oplossen met de -formule. Dit geeft .
De totale diameter van een kaas is (ongeveer) cm en dus er passen maximaal kazen naast elkaar.

d

en invullen in de gegevens formule geeft .

(bron: herexamen wiskunde B havo 2009, opgave 1)

verder | terug