Meetkundige berekeningen > Vectoren en inproduct
123456Vectoren en inproduct

Inleiding

Verplaatsingen (van bijvoorbeeld schepen, vliegtuigen, e.d.) kun je aangeven met vectoren. Vectoren hebben een lengte en een richting, de hoek ten opzichte van een vooraf afgesproken hoofdrichting (zoals het Noorden, of de positieve -as. Je kunt ze in onderling loodrechte componenten ontbinden, die je weer kunt berekenen met behulp van sinus en cosinus.
Maar je kunt ze ook optellen, aftrekken, vermenigvuldigen met een getal en zelfs met elkaar vermenigvuldigen.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken vectoren in 2D;

  • vectoren optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met een getal, ook met kentallen;

  • het inproduct van twee vectoren berekenen;

  • de hoek tussen twee vectoren berekenen met behulp van het inproduct.

Voorkennis:

  • het begrip vector met draaihoek, lengte;

  • vectoren in componenten ontbinden en die componenten berekenen met sinus en cosinus;

  • bij een vector die is gegeven door twee loodrechte componenten de draaihoek en de lengte berekenen.

verder | terug