Meetkundige berekeningen > Vectoren en inproduct
123456Vectoren en inproduct

Toepassen

Opgave 17Bootje in een sloot
Bootje in een sloot

Een bootje wordt door een jongen en een twee keer zo sterke man aan touwen die beide aan dezelfde plek op de boeg van de boot zijn bevestigd door het midden van een sloot getrokken. De jongen en de man lopen ieder aan een andere kant van de sloot. De boot blijft in het midden van de sloot varen. De man trekt met een kracht van N en onder een hoek van met de vaarrichting.

a

Construeer in een bovenaanzicht de vectoren die de twee trekkrachten voorstellen.

b

Bereken de richtingshoek van de kracht die de jongen uitoefent in graden nauwkeurig.

c

Welke arbeid verrichten beiden samen als ze het bootje km voort trekken?

d

Verrichten ze beiden evenveel arbeid?

Opgave 18Gegeven hoek tussen twee vectoren
Gegeven hoek tussen twee vectoren

Voor welke exacte waarde(n) van is de hoek tussen de vectoren en gelijk aan ?

verder | terug