Meetkundige berekeningen > Vectoren en inproduct
123456Vectoren en inproduct

Voorbeeld 1

Als je de vectoren en optelt, krijg je


Bij het tekenen van deze optelling, leg je de ene vector na de andere. Dit heet de "staart aan kop" methode.

Op dezelfde manier maak je zelf bijvoorbeeld .

Opgave 7

In Voorbeeld 1 zie je hoe je vectoren kunt optellen en aftrekken en vermenigvuldigen met een getal. Daarin zijn gegeven de vectoren en .

a

Teken de vector en bepaal de kentallen ervan.

b

Teken de vector en bepaal de kentallen ervan.

c

Teken de vector en bepaal de kentallen ervan.

d

Teken de verschilvector van en en bepaal de kentallen ervan.

Opgave 8

Gegeven zijn in een cartesisch assenstelsel de punten en en de vectoren en .

a

Laat zien dat .

Gegeven zijn in een cartesisch assenstelsel de punten en en de vectoren en .

b

Laat zien dat .

verder | terug