Meetkundige berekeningen > Vectoren en inproduct
123456Vectoren en inproduct

Verkennen

Opgave V1

Voor vectoren in een cartesisch assenstelsel is standaard de positieve -as de hoofdrichting. Elke hoek wordt gemeten vanaf die hoofdrichting tegen de wijzers van de klok in. Een vector kan worden beschreven door een component in de -richting en een component in de -richting:
.

De groottes van de componenten heten de kentallen. Elke vector heeft een lengte die je aangeeft met .

a

Hoeveel bedraagt de lengte van vector ?

Elke vector heeft een richting die bepaald wordt door de draaihoek ten opzichte van de positieve -richting.

b

Bereken de draaihoek van .

c

Maakt het voor vector wat uit als hij niet in begint?

d

Welke kentallen heeft de vector ? Wat is er aan deze vector anders dan aan vector , de lengte of de richting?

e

Je ziet ook vector . Wat stelt voor? Kun je daarvan de kentallen bepalen?

verder | terug