Meetkundige berekeningen > Vectoren en inproduct
123456Vectoren en inproduct

Testen

Opgave 19

Gegeven zijn de vectoren en .

a

Bereken de lengte van beide vectoren in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken de richtingshoek van beide vectoren in graden nauwkeurig.

c

Bereken de kentallen van de vectoren en .

d

Bereken de kentallen van de vector zo, dat .

Opgave 20

Gegeven is de vierhoek met , , en .

a

Toon aan dat deze vierhoek een vlieger is.

b

Bereken de grootste hoek van deze vierhoek.

c

en zijn de middens van de opeenvolgende zijden van de vlieger. Wat voor bijzondere vierhoek is ? Toon dit ook aan!

verder | terug