Meetkundige berekeningen > Coordinaten in 3D
123456Coordinaten in 3D

Verkennen

Opgave V1

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Hier zie je een driedimensionaal cartesisch -assenstelsel.

Punt heeft de coördinaten .
Je ziet: eerst de -coördinaat, dan de -coördinaat en tenslotte de -coördinaat.
Zo is vector .

a

Schrijf de coördinaten van alle andere hoekpunten van balk op.

b

Schrijf de kentallen van de vectoren , en .

c

Hoe bereken je de lengte van ?

d

Hoe zou je de afstand van punt tot punt berekenen?

verder | terug