Meetkundige berekeningen > Inproduct in 3D
123456Inproduct in 3D

Verwerken

Opgave 13

Bereken in één decimaal nauwkeurig de hoek tussen de vectoren en .

Opgave 14

Welke van de volgende vectoren staan loodrecht op elkaar?

en .

Opgave 15

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Van de balk zijn de lengtes van de ribben , en . Punt ligt op ribbe zo, dat . Punt ligt op ribbe zo, dat .

a

Laat met behulp van hun kentallen zien, dat .

b

Bereken in graden nauwkeurig.

Opgave 16

Hier zie je een afgeknotte regelmatige vierzijdige piramide .

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

a

Bereken in graden nauwkeurig de hoek die de lijnen en met elkaar maken.

b

Bereken in graden nauwkeurig de hoeken van het voorvlak .

Opgave 17

Gegeven is de vector .

a

Geef twee verschillende vectoren die loodrecht staan op .

b

Bereken voor welke de vector loodrecht staat op .

Opgave 18

Van een regelmatige vierzijdige piramide is de top en zijn en gegeven. is het midden van en is het midden van .

a

Bereken de hoek tussen de lijnen en met behulp van het inproduct van hun richtingsvectoren.

b

Bereken de hoeken van vierhoek . Laat zien dat deze vierhoek een symmetrisch trapezium is.

c

Bereken de oppervlakte van vierhoek op één decimaal nauwkeurig.

verder | terug