Meetkundige berekeningen > Punten, lijnen, vlakken
123456Punten, lijnen, vlakken

Inleiding

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Zijn dit twee snijdende lijnen? Of kruisen ze elkaar? En wat versta je ook alweer onder "kruisende lijnen" ? En hoe bepaal je hun kortste onderlinge afstand? En hoe kunnen vlakken ten opzichte van elkaar liggen?
Over dergelijke vragen gaat dit onderdeel...

Je leert in dit onderwerp:

  • bepalen of punten wel of niet op een lijn of in een vlak liggen;

  • onderzoeken hoe lijnen ten opzichte van elkaar kunnen liggen;

  • onderzoeken of lijnen en/of vlakken elkaar snijden of niet;

  • snijpunten beredeneren.

Voorkennis:

  • met vectoren rekenen in 3D, het inproduct van twee vectoren gebruiken;

  • werken met aanzichten van ruimtelijke figuren.

verder | terug