Meetkundige berekeningen > Punten, lijnen, vlakken
123456Punten, lijnen, vlakken

Voorbeeld 1

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Van de kubus is het midden van en het midden van .
Bepaal de onderlinge ligging van de lijnen:

 • en

 • en

 • en

> antwoord

Voor de onderlinge ligging van en kun je zo redeneren:

 • en zijn niet evenwijdig, vergelijk eventueel hun richtingsvectoren.

 • en punt liggen in het voorvlak.

 • Punt ligt niet in het voorvlak.

 • en liggen dus niet in één vlak en kunnen elkaar daarom niet snijden.

 • en zijn kruisende lijnen.

Voor de onderlinge ligging van en kun je zo redeneren:

 • en zijn niet evenwijdig, vergelijk eventueel hun richtingsvectoren.

 • en punt liggen in het vlak .

 • Ligt punt ook in dat vlak?

 • en zijn evenwijdig (richtingsvectoren) en vormen dus vlak .

 • en liggen in vlak en zijn dus evenwijdig.

Voor de onderlinge ligging van en kun je zo redeneren:

 • Beide lijnen liggen in vlak .

 • De lijnen zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar.

Opgave 5

In het Voorbeeld 1 wordt beredeneerd dat de lijnen en elkaar snijden.

a

Welke -coördinaat heeft het snijpunt?

b

Bekijk een bovenaanzicht (met de applet of teken het zelf) en bepaal zo de -coördinaat van het snijpunt.

c

Bekijk het vooraanzicht en bepaal zo de -coördinaat van het snijpunt.

Opgave 6

In het Voorbeeld 1 zie je hoe je de onderlinge ligging van lijnen kunt beredeneren. Gegeven is de kubus met , en . is het midden van . Op de ribben van deze kubus liggen , en .
Beredeneer de onderlinge ligging van de lijnen:

a

en

b

en

c

en

d

en

e

en

f

en

Opgave 7

Het prisma is gegeven door , , en . Verder is het midden van en het midden van .

a

Beredeneer dat de zijvlaksdiagonalen en elkaar kruisen.

b

Beredeneer dat de lijnen en elkaar snijden. Welke coördinaten heeft hun snijpunt ?

c

Welke hoek maken de lijnen en met elkaar?

verder | terug