Meetkundige berekeningen > Punten, lijnen, vlakken
123456Punten, lijnen, vlakken

Testen

Opgave 19

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

In een cartesisch assenstelsel is `OABCD.EFG` een afgeknotte balk met `A(8, 0, 0)` , `B(8, 3, 0)` , `C(4, 6, 0)` , `D(0, 6, 0)` , `E(0, 0, 5)` , `F(8, 0, 5)` en `G(0, 6, 5)` .

a

Toon aan dat `BCGF` een (vlakke) vierhoek is.

b

Beredeneer de onderlinge ligging van de lijnen `FG` en `OE` .

c

Beredeneer de onderlinge ligging van lijn `AD` en vlak `BCGF` .

d

`M` is het midden van lijnstuk `FG` . Beredeneer dat `BM` en `EA` elkaar kruisen.

Opgave 20

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

In een cartesisch assenstelsel is `OABCD.EFG` een afgeknotte balk met `A(8, 0, 0)` , `B(8, 3, 0)` , `C(4, 6, 0)` , `D(0, 6, 0)` , `E(0, 0, 5)` , `F(8, 0, 5)` en `G(0, 6, 5)` .

a

Beredeneer dat `FB` en `GC` elkaar snijden en bepaal hun snijpunt.

b

Welke hoek maken `FB` en `GC` met elkaar?

verder | terug