Meetkundige berekeningen > Punten, lijnen, vlakken
123456Punten, lijnen, vlakken

Testen

Opgave 19

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

In een cartesisch assenstelsel is een afgeknotte balk met , , , , , en .

a

Toon aan dat een (vlakke) vierhoek is.

b

Beredeneer de onderlinge ligging van de lijnen en .

c

Beredeneer de onderlinge ligging van lijn en vlak .

d

is het midden van lijnstuk . Beredeneer dat en elkaar kruisen.

Opgave 20

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

In een cartesisch assenstelsel is een afgeknotte balk met , , , , , en .

a

Beredeneer dat en elkaar snijden en bepaal hun snijpunt.

b

Welke hoek maken en met elkaar?

verder | terug