Meetkundige berekeningen > Hoeken en afstanden
123456Hoeken en afstanden

Inleiding

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Nu je meer weet over de onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken kun je beter hoeken en afstanden berekenen. Je gebruikt bij het berekenen van hoeken vooral het inproduct van twee vectoren. Bij het berekenen van (kortste) onderlinge afstanden moet je vaak werken met goed gekozen aanzichten.
Over dergelijke vragen gaat dit onderdeel...

Je leert in dit onderwerp:

  • de hoek tussen twee lijnen, lijn en vlak, twee vlakken berekenen;

  • hoeken in ruimtelijke figuren berekenen;

  • de afstand tussen twee evenwijdige en tussen twee kruisende lijnen berekenen;

  • de afstand van een punt tot een vlak en van een lijn tot een daarmee evenwijdig vlak berekenen.

Voorkennis:

  • met vectoren rekenen in 3D, het inproduct van twee vectoren gebruiken;

  • werken met aanzichten van ruimtelijke figuren.

verder | terug