Meetkundige berekeningen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Achtergronden

Sir William Rowan Hamilton (1805 - 1865) was een Ierse wiskundige, natuurkundige en astronoom die belangrijke bijdragen leverde aan de ontwikkeling van de optica, dynamica en algebra.

Hamilton was de eerste die het begrip vector introduceerde.
Hij werkte daarmee in drie dimensies en voor hem was een vector een pijl vanuit de oorsprong van een driedimensionaal assenstelsel naar een punt in de ruimte.

Hamilton werd in het bijzonder bekend door het hamiltonformalisme (een wiskundig nauwkeurige herformulering van de klassieke mechanica) en de door hem uitgedachte quaternionen (een vierdimensionale uitbreiding van de getallentheorie).

verder | terug