Modelleren > Evenredigheden
12345Evenredigheden

Testen

Opgave 18

Gegeven is een machtsfunctie door de formule .

a

is recht evenredig met een macht van . Hoe groot is de evenredigheidsconstante?

b

Voor welke waarden van is ?

c

Als de waarde van vier keer zo groot wordt, met hoeveel wordt de bijbehorende functiewaarde dan vermenigvuldigd?

Opgave 19

Ga uit van een massieve ijzeren kubus met ribbe in cm. De soortelijke massa van ijzer is g/cm3.

a

Stel een formule op voor het gewicht in gram van de kubus als functie van in cm.

b

Een kubus heeft een gewicht van gram. Bereken in mm nauwkeurig.

c

Geef een formule voor als functie van .

d

is recht evenredig met . Bereken de bijbehorende evenredigheidsconstante in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 20

Ga weer uit van een massieve ijzeren kubus met straal in cm. De soortelijke massa van ijzer is g/cm3. stelt het gewicht van deze kubus in gram voor.

a

Stel een formule op voor de oppervlakte van de kubus als functie van in cm.

b

Leid een formule af van de vorm . Bepaal de evenredigheidsconstante in twee decimalen nauwkeurig.

c

Bereken het gewicht van zo'n kubus als de totale buitenoppervlakte cm2 is.

d

is recht evenredig met . Bereken de bijbehorende evenredigheidsconstante in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug