Modelleren > Evenredigheden
12345Evenredigheden

Testen

Opgave 18

Gegeven is een machtsfunctie door de formule `y=5*(3x)^4` .

a

`y` is recht evenredig met een macht van `x` . Wat is de evenredigheidsconstante?

b

Voor welke waarden van `x` is `y=120000` ?

c

Als de waarde van `x` vier keer zo groot wordt, met hoeveel wordt de bijbehorende functiewaarde dan vermenigvuldigd?

Opgave 19

Ga uit van een massieve ijzeren kubus met ribbe `r` in cm. De soortelijke massa van ijzer is `7,9` g/cm3.

a

Stel een formule op voor het gewicht `G` in gram van de kubus als functie van `r` in cm.

b

Een kubus heeft een gewicht van `500` gram. Bereken `r` in mm nauwkeurig.

c

Geef een formule voor `r` als functie van `G` .

d

`r` is recht evenredig met `G^(1/3)` . Bereken de bijbehorende evenredigheidsconstante in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 20

Ga weer uit van een massieve ijzeren kubus met straal `r` in cm. De soortelijke massa van ijzer is `7,9` g/cm3. `G` stelt het gewicht van deze kubus in gram voor.

a

Stel een formule op voor de oppervlakte `A` van de kubus als functie van `r` in cm.

b

Leid een formule af van de vorm `A = c * G^(2/3)` . Bepaal de evenredigheidsconstante `c` in twee decimalen nauwkeurig.

c

Bereken het gewicht van zo'n kubus als de totale buitenoppervlakte `150` cm2 is.

d

`r` is recht evenredig met `G^(1/3)` . Bereken de bijbehorende evenredigheidsconstante in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug