Modelleren > Modelleren
12345Modelleren

Inleiding

Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid waarin nog alle eigenschappen zijn terug te vinden die belangrijk zijn voor het probleem.
Het verband tussen de kijkafstand (in m) in een aards landschap zonder obstakels en de hoogte (in m) is daarvan een voorbeeld. De formule kun je zelf afleiden. Het proces van het bedenken van zo'n rekenmodel voor de situatie noem je "modelleren" .

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties;

  • welke stappen er bij het construeren van een wiskundig model zijn te herkennen;

  • hoe je het stellen van goede vragen kunt gebruiken om een model te construeren.

Voorkennis:

  • werken met formules en recht en omgekeerd evenredige verbanden;

  • meetkundige berekeningen met de stelling van Pythagoras, gelijkvormigheid.

verder | terug