Modelleren > Modelleren
12345Modelleren

Inleiding

Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid waarin nog alle eigenschappen zijn terug te vinden die belangrijk zijn voor het probleem.
Het verband tussen de kijkafstand `a` (in m) in een aards landschap zonder obstakels en de hoogte `h` (in m) is daarvan een voorbeeld. De formule `a = 3568 * sqrt(h)` kun je zelf afleiden. Het proces van het bedenken van zo'n rekenmodel voor de situatie noem je "modelleren" .

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties;

  • welke stappen er bij het construeren van een wiskundig model zijn te herkennen;

  • hoe je het stellen van goede vragen kunt gebruiken om een model te construeren.

Voorkennis:

  • werken met formules en recht en omgekeerd evenredige verbanden;

  • meetkundige berekeningen met de stelling van Pythagoras, gelijkvormigheid.

verder | terug