Modelleren > Optimaliseringsproblemen
12345Optimaliseringsproblemen

Inleiding

Regelmatig kom je situaties tegen waarbij het om een zo groot mogelijke of een zo klein mogelijke waarde gaat. Bijvoorbeeld bij vragen als: "Welke afmetingen heeft zo klein mogelijke rechthoekige lap grond waarop een fabriekshal moet komen met een rechthoekig vloeroppervlak van 2400 m2 en met daar omheen een boswal van 10 m breed aan de zijkanten en de achterkant en 20 m breed aan de voorkant van de fabriekshal? "
Je spreekt dan van een optimaliseringsprobleem, je wilt een optimale (hier: maximale of minimale) oplossing.

Je leert in dit onderwerp:

  • modelleren gebruiken bij problemen waarbij het gaat om een maximale of een minimale waarde.

Voorkennis:

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties, de modelcyclus;

  • meetkundige berekeningen met de stelling van Pythagoras, gelijkvormigheid, oppervlakte, inhoud.

verder | terug