Modelleren > Optimaliseringsproblemen
12345Optimaliseringsproblemen

Testen

Opgave 14

Op rechthoekige vellen papier van `1` m2 worden foto’s afgedrukt om posters te maken. Om de foto blijft een rand wit: aan de onderkant een strook van `2` dm breedte, aan de andere drie randen stroken van `1` dm breedte.
Bij welke afmetingen van de poster wordt de oppervlakte van het bedrukte deel zo groot mogelijk?

a

Maak een schets van de situatie met de gegevens er in.

b

Los het geschetste probleem op.

Opgave 15

Om een rechthoekig sportveld ligt een sintelbaan, bestaande uit twee rechte stukken en twee halve cirkels. De totale lengte van de sintelbaan is `400` m. De afmetingen van het veld zijn zo gekozen dat de oppervlakte van het sportveld maximaal is.

Bereken de afmetingen van dit sportveld in meters nauwkeurig.

verder | terug