Modelleren > Optimaliseringsproblemen
12345Optimaliseringsproblemen

Testen

Opgave 14

Op rechthoekige vellen papier van m2 worden foto’s afgedrukt om posters te maken. Om de foto blijft een rand wit: aan de onderkant een strook van dm breedte, aan de andere drie randen stroken van dm breedte.
Bij welke afmetingen van de poster wordt de oppervlakte van het bedrukte deel zo groot mogelijk?

a

Maak een schets van de situatie met de gegevens er in.

b

Los het geschetste probleem op.

Opgave 15

Om een rechthoekig sportveld ligt een sintelbaan, bestaande uit twee rechte stukken en twee halve cirkels. De totale lengte van de sintelbaan is m. De afmetingen van het veld zijn zo gekozen dat de oppervlakte van het sportveld maximaal is.

Bereken de afmetingen van dit sportveld in meters nauwkeurig.

verder | terug