Modelleren > Optimaliseringsproblemen
12345Optimaliseringsproblemen

Theorie

Onder optimaliseren versta je het vinden van een zo gunstig mogelijke (meestal een minimale of een maximale) waarde voor een bepaalde grootheid in een welomschreven situatie. Die welomschreven situatie betekent dat je al aan het modelleren bent: je doet aannames om het probleem dat je wilt oplossen te vereenvoudigen tot zijn essentie. Vervolgens bouw je een rekenmodel op.
Meestal schakel je daarna de grafische rekenmachine (of een programma zoals Excel) in om de optimale oplossing te vinden.
De grafische rekenmachine kun je eigenlijk alleen inschakelen als het rekenmodel een verband tussen twee variabelen betreft. In de praktijk heb je vaak met meer dan twee variabelen te maken.

verder | terug