Modelleren > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Achtergronden

Modelleren is in feite een heel breed begrip: het wordt gebruikt om het op schaal bouwen van voorwerpen, het tekenen van objecten met de computer, het ontwerpen van rekenmodellen voor allerlei processen, enzovoorts, aan te duiden. In dit onderdeel bespreken we ons tot het wiskundig modelleren: het opstellen van een wiskundig rekenmodel om een bepaald probleem op te lossen.
En dat is een vaardigheid die je bij vrijwel alle wetenschappen toepast.

verder | terug