Grafieken > Globale grafieken
1234567Globale grafieken

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

De temperatuur in graden Celsius in de loop van een dag.

b

Omdat de temperatuur verandert met de toenemende tijd.

c

De tijd in uren.

d

De grafiek loopt naar beneden als de tijd toeneemt.

e

De grafiek daalt 's nachts tot ongeveer 6:00 uur en gaat dan omhoog tot een maximumtemperatuur. Daarna gaat de temperatuur weer dalen.

Opgave 1
a

De temperatuur in °C tegen de tijd in uren.

b

Dat is als de grafiek stijgend is.

c

Controleer elk deel van de uitspraak in je grafiek.

Opgave 2
a

Aantal vaten per dag in duizendtallen tegen de tijd (het jaartal).

b

Vanaf 1996 neemt het aantal vaten dat er dagelijks uit wordt gehaald af.

c

Er zijn een aantal mogelijkheden: er wordt een extra pomp aangebracht, of er wordt een nieuwe pomptechniek bedacht, of iets dergelijks.

Opgave 3
a

De prijs van kg(?) zilver tegen de tijd (het jaartal).

b

Vanaf 1999 tot 2001.

c

Van 2005 tot 2006. Of dat in het jaar 2005 of in het jaar 2006 is of in een periode die over een deel van beide jaren loopt, is niet duidelijk.

Opgave 4
a

De hoogte (in cm) van het water in de stortbak tegen de tijd in minuten.

b

minuten.

c

Ongeveer een halve minuut.

d

Een grafiek net als die in het voorbeeld, alleen is het stuk waar de grafiek constant is langer, minstens minuten lang.

Opgave 5
a

Doen.

b

Beide kranen open, stop dicht.

c

Linker kraan open, stop dicht | rechter kraan open, stop dicht | beide kranen open, stop open | beide kranen open, stop dicht.

d

Doen: eerst zelf grafiek schetsen, dan pas het programmaatje laten werken.

e

Doen.

Opgave 6
a

De leeftijd van Kees in jaren.

b

De lengte van Kees in cm.

c

Het steilste deel van de grafiek zit rond zijn 13e jaar.

d

De grafiek gaat daar steiler omhoog dan in het begin.

Opgave 7
a

De gemiddelde lengte van een man in cm (linker verticale as) en de gemiddelde lengte van een vrouw in cm (rechter verticale as) tegen het jaartal.

b

De mannen nemen tot 1999 sneller in lengte toe dan de vrouwen, later is de groei van mannen en vrouwen vergelijkbaar. Maar de Nederlanders blijven gemiddeld langer worden.

c

De verticale as begint bij 175 cm in plaats van bij 0 cm.

Opgave 8

Zie grafiek.

Opgave 9
a

De tijd, het jaartal om precies te zijn.

b

De prijs (in dollar) van euro.

c

Vanaf begin 2003 betaal je voor een euro meer dan dollar.

d

Vanaf 1 januari 2001 (invoering van de euro) tot maart 2003.

e

Omdat er gemiddeld sprake is van een stijgende grafiek.

Opgave 10
a

De tijd in minuten die hij onderweg is op de horizontale as en de afstand in kilometer tot zijn huis op de verticale as.

b

Zie de grafiek hieronder.

c

Het deel waar de grafiek het steilst stijgt, zie figuur.

d

Dan staat de auto stil, voor een stoplicht bijvoorbeeld.

e

Op zeker moment ging hij terug naar huis. Dat is op het punt dat de grafiek gaat dalen.

Opgave 11
a

Op de horizontale as de tijd (jaartallen). Op de verticale as het aantal werklozen.

b

Dat het aantal werklozen toeneemt.

c

Dat het aantal werklozen constant blijft.

Opgave 12

Zie grafiek.

Opgave 13
a

Waarschijnlijk , want Luc heeft keer voor het einde van de wedstrijd een zeer goed humeur.

b

De strafschop tegen gebeurt op het moment dat de scherpe daling van Luc's humeur begint. Als NAC scoort is zijn humeur op het dieptepunt.

c

2 - 1 voor Roda JC, gezien Luc's goede humeur aan het eind.

d

Peter's humeur zal ongeveer het tegenovergestelde van dat van Luc zijn.

Opgave 14Griepepidemie I
Griepepidemie I
a

Het aantal griepgevallen per 100.000 mensen.

b

In de tweede helft van december 2008. Dan stijgt het aantal griepgevallen sterk, terwijl het vanaf eind december weer gaat afnemen.

c

In Nederland begint de griep al wat eerder uit te breken, maar in beide landen is het hoogtepunt van de griepepidemie op hetzelfde moment. Alleen is heerst de griep in Nederland heviger.

d

De grafiek van Nederland wordt naar beneden doorgetrokken met een stippellijn, die van België juist naar boven.

e

Het is niet onmogelijk, want in Nederland begint de griep al half december op te komen en lopen er dus veel mensen rond die al wel de ziekte hebben, maar nog geen verschijnselen laten zien. Als er veel van die mensen naar Portugal gingen met de Kerstvakantie kan de tweede uitbraak in Portugal er het gevolg van zijn.

Opgave 15Schoolartsenkaart I
Schoolartsenkaart I
a

Dan kun je iemand's lengtegroei vergelijken met de gemiddelde lengtegroei van grote groepen kinderen in Nederland.

b

In de leeftijd van 13 en 14 jaar.

c

De grafiek gaat horizontaal lopen aan het eind. Ongeveer vanaf 19 a 20 jaar.

verder | terug