Grafieken > Globale grafieken
1234567Globale grafieken

Toepassen

Geef bij elk van de volgende opgaven uitgebreide uitwerkingen.
Opgave 14Griepepidemie I
Griepepidemie I

Hier zie je grafieken van het verloop van het percentage grieppatiënten in Portugal, Nederland en België in de winter van 2008 - 2009.

a

Wat betekent "weekincidentie per 100.000" ?

b

In welke periode is er in Portugal sprake van een griepepidemie? Hoe zie je dat aan de grafiek?

c

Zijn de griepepidemieën is Nederland en België gelijktijdig? En zijn ze even hevig?

d

Waaruit blijkt dat de onderzoekers denken dat in België de griepepidemie nog niet voorbij is, maar in Nederland wel?

e

In Portugal lijkt na de Kerstvakantie van 2008 een tweede griepgolf te ontstaan. Kan die iets te maken hebben met de griepgolf in Nederland en België? Licht je antwoord toe.

Opgave 15Schoolartsenkaart I
Schoolartsenkaart I

Bekijk nog eens het stuk van de schoolartsenkaart over de lengtegroei van jongens in Voorbeeld 2.

Er staan een aantal groeilijnen op voorgedrukt. De middelste van die vijf lijnen is de -lijn. De helft van alle jongens blijft daar voor wat betreft de lengtegroei onder.

a

Waarom staan die grafieken op de schoolartsenkaart voorgedrukt, denk je?

b

Op welke leeftijd groeien jongens volgens de -lijn het snelst?

c

Hoe zie je aan de grafiek dat de jongens op zekere leeftijd een maximale lengte bereiken? Op welke leeftijd is dat ongeveer?

verder | terug