Grafieken > Globale grafieken
1234567Globale grafieken

Voorbeeld 1

Dit is een vulgrafiek.

De stortbak van een toilet loopt langzaam vol.
De hoogte van het waterpeil neemt toe, de grafiek stijgt in het begin.
De stortbak is vol. De hoogte van het waterpeil verandert niet, de grafiek loopt constant.
Er wordt doorgetrokken; de stortbak loopt snel weer leeg.
De hoogte van het waterpeil neemt af, de grafiek daalt snel.

Zie ook: Waterhoogte in een badkuip

Opgave 4

Bekijk de figuur in Voorbeeld 1 nog eens.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

Hoe lang doet de stortbak er over om vol te lopen?

c

En hoe lang om weer leeg te stromen bij het doortrekken?

d

Na het doorspoelen gaat minuten later de volgende naar dit toilet. Teken een mogelijke grafiek van de waterhoogte voor de komende minuten.

Opgave 5

Als je werkt met een pc waarop de Flashplayer is geïnstalleerd kun je het programmaatje "Badkuip vullen" openen.

Je ziet een badkuip met twee kranen die de standen "open" en "dicht" hebben en waaruit het water gelijkmatig stroomt. Verder is er een stop die ook de standen "open" en "dicht" heeft. Met het pijltje helemaal links onder start je de tijd. Door één of twee kranen te openen en te sluiten en de stop te openen en te sluiten, kun je de waterhoogte in de badkuip veranderen. Je ziet ook een grafiek onstaan met op de horizontale as de tijd en op de verticale as de waterhoogte. Elke ronde duurt iets meer dan seconden (dat is natuurlijk bij een werkelijke badkuip veel langer).

a

Bekijk eerst even wat er gebeurt als je de tijd laat lopen en kranen en de stop opent en sluit.

b

In welke situatie stijgt de waterhoogte het snelst?

c

In welke situaties stijgt de waterhoogte? Schrijf alle mogelijkheden op.

d

Je wilt het volgende doen: START | linkerkraan open | rechterkraan open | stop open | linkerkraan dicht | rechterkraan dicht | EIND.
Schets voordat je dit doet de grafiek die zou moeten ontstaan. Controleer je antwoord met het programmaatje.

e

Doe met een medeleerling ditzelfde nog een paar keer. Geef elkaar op wat je moet doen, schets eerst de grafiek en controleer hem achteraf met het programmaatje.

verder | terug