Grafieken > Globale grafieken
1234567Globale grafieken

Voorbeeld 2

Opgave 6

Bekijk de figuur in Voorbeeld 2.

a

Welke grootheid staat er op de horizontale as?

b

Welke grootheid staat er op de verticale as?

c

Wanneer groeide Kees sneller, in het begin of juist de laatste jaren?

d

Hoe zie je dat aan de grafiek?

Opgave 7

Kees vraagt zich af: "Zijn de mensen nu langer dan vroeger?" Hij heeft op internet deze grafiek gevonden over de gemiddelde lengte van mannen en vrouwen van de laatste jaren.

a

Welke grootheden staan er bij de assen?

b

Wat kun je zeggen over de gemiddelde lengte van mensen, de laatste tijd? Is er verschil tussen mannen en en vrouwen?

c

De verschillen in groei tussen mannen en vrouwen worden in deze grafiek overdreven weergegeven. Hoe komt dit?

Opgave 8

Kees was aan het begin van het jaar nogal zwaar. Hij is daarna erg afgevallen, maar in de zomer is hij weer wat zwaarder geworden. Hij werd echter niet zo zwaar als in het begin van het jaar. De laatste maanden van het jaar is zijn gewicht eigenlijk niet meer veranderd.

Teken de globale grafiek van het gewicht van Kees het afgelopen jaar.

verder | terug