Grafieken > Globale grafieken
1234567Globale grafieken

Uitleg

tijd en temperatuur zijn grootheden.
De temperatuur hangt af van het tijdstip op de dag: bij een zeker tijdstip hoort een bepaalde temperatuur. De grafiek geeft het verband aan tussen de twee grootheden.

tijd staat op de horizontale as.
temperatuur hangt af van tijd en staat daarom op de verticale as.

Je kunt het verloop van de grafiek beschrijven met de woorden: stijgen, dalen en constant.

Deze grafiek laat zien:
's nachts daalt de temperatuur, maar vanaf ongeveer 6:00 uur 's morgens begint hij te stijgen. Dat gaat door tot ongeveer 16:00 uur en dan blijft hij even redelijk constant en vanaf 18:00 gaat hij snel dalen.

Opgave 1

Bekijk de grafiek in de Uitleg . Het is dezelfde grafiek als in opgave V1.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

Hoe kun je aan de grafiek zien wanneer de temperatuur omhoog gaat?

c

In de uitleg wordt het verband in de laatste zinnen nader omschreven. Ga met de grafiek na dat die omschrijving juist is.

Opgave 2

Deze grafiek laat zien hoeveel olie het Brent veld in de Noordzee de afgelopen jaren heeft opgeleverd.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

Hoe zie je aan de grafiek dat de olie in dit olieveld langzamerhand "op" raakt?

c

Vlak voor 1990 daalde de productie van dit olieveld sterk. Wat gebeurt er in 1990?

Opgave 3

De onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de zilverkoers, gemeten vanaf 1999. In jaar tijd is de zilverkoers gestegen van gemiddeld $ 5,22 in 1999 naar gemiddeld $ 14,98 in 2008.

a

Tussen welke twee grootheden geeft deze grafiek het verband weer?

b

In welke periode daalt de zilverkoers?

c

In welk jaar stijgt de zilverkoers het sterkst?

verder | terug