Grafieken > Grafieken aflezen
1234567Grafieken aflezen

Toepassen

Opgave 15Griepepidemie
Griepepidemie

In de winter van 2008-2009 heerste een grote griepepidemie in Europa. Bekijk de grafieken van het verloop van het aantal grieppatiënten in Portugal, Nederland en België tijdens deze epidemie.

a

Wat betekent "week incidentie per " ?

b

Hoeveel personen per inwoners hebben in Portugal op 1 januari de griep?

c

Hoeveel personen per inwoners hebben in Nederland op 1 januari de griep?

d

Hoeveel personen per inwoners hebben in België op 1 januari de griep?

e

In welke periode is er in Portugal sprake van een griepepidemie? Hoe zie je dat aan de grafiek?

f

Hoe hoog is het aantal griepgevallen per inwoners in Portugal op het hoogste punt?

g

Op welk moment zijn er in Nederland even veel griepgevallen per  inwoners als op het hoogtepunt van de griepepidemie in Portugal? Zijn dat ook even veel griepgevallen?

h

In welke twee periodes in januari 2009 is het aantal griepgevallen per inwoners in Portugal groter dan in België?

i

Waaruit blijkt dat de onderzoekers denken dat in België de griepepidemie nog niet voorbij is, maar in Nederland wel?

Opgave 16Schoolartsenkaart
Schoolartsenkaart

Bekijk de schoolartsenkaart met de lengtegroei van jongens. De rode lijn geeft de lengte van Kees weer, afhankelijk van zijn leeftijd. Daarnaast staat er op de kaart een aantal groeilijnen voorgedrukt. De middelste van die vijf lijnen is de -lijn. Verder is er een -lijn, een -lijn, een -lijn en een -lijn. Deze getallen geven aan hoeveel procent van de jongens voor wat betreft de lengte onder die lijn blijft.

a

In welke jaren was Kees langer dan de helft van de jongens van die leeftijd?

b

Waarom denk je dat er een aantal groeilijnen op de schoolartsenkaart staat voorgedrukt?

c

Waaraan zie je dat Kees niet bij de 10% langste jongens hoort?

d

Op welke leeftijd wordt Kees langer dan m?

e

Op welke leeftijd groeit Kees meer dan tien centimeter in één jaar?

f

Hoe zie je aan de grafiek dat jongens op zekere leeftijd een maximale lengte bereiken?

g

Op welke leeftijd is dat ongeveer?

verder | terug