Grafieken > Grafieken aflezen
1234567Grafieken aflezen

Voorbeeld 2

Je ziet nogmaals de grafiek van het temperatuurverloop. Hoe kun je aflezen op welke tijdstippen het  °C was?

  • Zoek op de -as  °C op.

  • Teken op die hoogte een horizontale lijn naar rechts door de grafiek.

  • Trek vanaf de snijpunten van die lijn met de grafiek lijnen naar beneden.

  • Lees nu op de -as de tijdstippen af.

  • Je ziet dat het  °C was om ongeveer 11:30 uur en om ongeveer 19:15 uur.

Opgave 8

Gebruik de grafiek uit Voorbeeld 2. Hij staat op het werkblad.

a

Teken een lijn evenwijdig aan de tijd-as bij  °C. Laat zien hoe je met behulp van deze lijn de bijbehorende tijdstippen nauwkeurig kunt aflezen.

b

Lees de bij a bedoelde tijdstippen af. Hoe nauwkeurig kun je deze aflezen?

c

Wat is de hoogste temperatuur en op welk tijdstip is het zo warm?

d

Welke temperaturen komen op deze dag drie keer voor?

Opgave 9

Bekijk de grafiek van de olieproductie van het olieveld Brent.

a

Waarom heeft het geen zin om te vragen in welk jaar de productie precies vaten per dag was?

b

In welke jaren was de productie meer dan vaten per dag?

verder | terug