Grafieken > Grafieken tekenen
1234567Grafieken tekenen

Inleiding

Inmiddels wil je natuurlijk wel eens weten hoe je grafieken maakt.
Je hebt immers gezien hoe gemakkelijk ze het verloop van bepaalde grootheden afhankelijk van een andere grootheid zichtbaar maken. Je moet dan eerst tabellen maken...

Je leert in dit onderwerp:

  • een grafiek tekenen bij een tabel;

  • het gebruiken van een scheurlijn in een grafiek als dat nodig is.

Voorkennis:

  • co√∂rdinaten kunnen hanteren in een assenstelsel;

  • de waarde van de -as aflezen bij gegeven waarde van de -as;
  • de waarde van de -as aflezen bij gegeven waarde van de -as;
  • waarden aflezen in een grafiek met een scheurlijn.

verder | terug