Grafieken > Periodieke grafieken
1234567Periodieke grafieken

Toepassen

Geef bij elk van de volgende opgaven uitgebreide uitwerkingen.
Opgave 10Daglengte in Groningen
Daglengte in Groningen

In deze figuur zie je voor Groningen de tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang in de loop van het jaar.

a

Welke grafiek gaat over de zonsopkomst? En welke over de zonsonderdag?

b

Waarom zijn deze grafieken een deel van een periodieke grafiek?

c

Welke periode heeft die grafiek dan?

d

Op twee plaatsen hebben beide grafieken een knik. Wat stelt die knik voor?

e

Hoe kun je de blauwe grafiek afleiden uit de grafieken van zonsopkomst en zonsondergang?

f

Waarom heeft die grafiek geen knikken?

Opgave 11Het London Eye
Het London Eye

Het "London Eye" is een heel groot reuzenrad dat in Londen aan de Theems staat.

Het London Eye heeft een diameter van `135` m en er zitten `32` gondels aan waarin je als bezoeker de `30` minuten durende rondrit kunt meemaken. Je stapt op de begane grond in.

a

In de loop van `30` minuten draai je één keer rond. Teken een grafiek van je hoogte afhankelijk van de tijd. Maak eerst een tabel van je hoogtes op `0` minuten op `3,75` minuten, op `7,5` minuten, enzovoorts.

b

Hoeveel tijd breng je in totaal door op een hoogte van meer dan `100` meter?

Opgave 12Tijdrekening
Tijdrekening

Een typisch voorbeeld van een periodiek verschijnsel is de tijdrekening. De standaardperiode van de tijdrekening is de tijd die de planeet Aarde nodig heeft om om zijn as te wentelen.

a

Hoe lang is die standaardperiode? In hoeveel uur is hij verdeeld?

In de christelijke jaartelling duurt een jaar (ongeveer) 365 dagen en is het jaar 1 de geboorte van Christus. In de Islamitische jaartelling duurt een jaar (ongeveer) 11 dagen korter en is het jaar 1 het moment van de tocht van Mohammed van Mekka naar Medina. Dat is op 15/16 juli 622 volgens de Christelijke jaartelling.
b

In welk jaar zal voor beide jaartellingen hetzelfde jaartal voorkomen?

verder | terug