Grafieken > Periodieke grafieken
1234567Periodieke grafieken

Voorbeeld 1

Dit is een voorbeeld van een zuiver periodieke grafiek.
Het gaat om hoogte (in meter boven de begane grond) afhankelijk van tijd (de ronddraaitijd in seconden) in een draaiend reuzenrad.
De periode is `60` seconden, dus in `1` minuut ga je `1` keer helemaal rond.
Je komt tot een maximale hoogte van wel `40` m.

Opgave 3

Bekijk de grafiek van de hoogte van een bakje in een reuzenrad in Voorbeeld 1. Je stapt in een bakje in dit reuzenrad op `1` m boven de grond en laat de tijd vanaf dat moment lopen.

a

Hoe hoog zit je `15` seconden later?

b

Na hoeveel seconden zit je weer even hoog?

c

Hoe hoog zit je na `1` minuut?

d

Je komt maximaal op `40` m hoogte boven de grond. Hoe groot is de straal van dit reuzenrad dus?

e

Hoeveel tijd zit je elke ronde boven de `30` m?

f

Na `12` rondjes moet je er weer uit. Hoeveel seconden zit je in dit rad?

Opgave 4

Bekijk de grafiek van de hoogte van een bakje in een reuzenrad in Voorbeeld 1 nog eens. Zo'n grafiek kun je zelf maken. Neem aan dat je reuzenrad een straal van `19` m heeft en dat het middelpunt `20` m boven de grond zit. Het rad draait in `40` seconden één keer rond.

a

Teken deze situatie met behulp van een cirkel met een straal van `19` mm.

b

Verdeel de cirkel in acht gelijke delen. Het bakje dat je bekijkt begint onderaan, dus op `1` m boven de grond. Maak een assenstelsel met tijd in seconden op de horizontale as en hoogte in m op de verticale as. Zorg dat er minstens twee periodes in beeld kunnen komen. Geef het beginpunt in je grafiek aan.

c

Meet zo nauwkeurig mogelijk hoe hoog je zit na `5` seconden, na `10` seconden, na `15` seconden, enzovoort. Maak een tabel.

d

Maak met behulp van je tabel de grafiek van de hoogte van het bakje in het reuzenrad.

e

Hoeveel seconden zit je elk rondje boven de `35` m?

verder | terug