Grafieken > Periodieke grafieken
1234567Periodieke grafieken

Voorbeeld 2

Veel periodieke verschijnselen hebben met het menselijk lichaam te maken.
Denk maar aan:

  • de longinhoud bij de ademhaling

  • de bloeddruk in je aderen als gevolg van het kloppen van je hart

  • de tijdstippen waarop je slaap krijgt

Hier zie je bijvoorbeeld een ademhalingsgrafiek (grijs) en een hartslaggrafiek (rood) in één figuur. Met "Time" wordt de tijd bedoeld en de hartslag (Hr is "heart rate" ) is in "bpm" dat is "beats per minute" (slagen per minuut).

Opgave 5

Bekijk de grafiek van de ademhaling in Voorbeeld 2.

a

Leg uit hoe je kunt zien dat hier waarschijnlijk de toename en de afname van het longvolume is gemeten.

b

Hoeveel bedraagt de hoeveelheid ingeademde lucht gemiddeld?

c

Welke delen van de grafiek hebben dan te maken met het inademen? Hoe lang duurt dit gemiddeld bij deze persoon?

d

Met welke periode wordt hier geademd? En met hoeveel ademhalingen per minuut?

Opgave 6

Bekijk de grafiek van de hartslag in Voorbeeld 2.

a

Tussen welke waarden varieert het aantal hartslagen per minuut?

b

Kun je verklaren waarom de periode van de hartslaggrafiek en die van de ademhalingsgrafiek ongeveer gelijk lopen?

verder | terug