Grafieken > Periodieke grafieken
1234567Periodieke grafieken

Uitleg

Dit is een grafiek van de waterstand boven een bepaalde plek op de bodem van de Waddenzee in de loop van een dag.
Het is een voorbeeld van een periodieke grafiek. Een bepaald deel van de grafiek wordt steeds weer (ongeveer) herhaald. De tijd die daarbij hoort heet de periode.
De periode van deze grafiek is ongeveer 12 uur en 20 minuten.

De grafiek is elke dag (afhankelijk van de omstandigheden) anders, dus de waterstand is niet zuiver periodiek.
Meer over de getijden vind je op de site van Volkssterrenwacht Urania.

Opgave 1

Hier zie je de waterstanden van Hellevoetsluis van 29 oktober 2011 afkomstig van getij.nl. De waterstand is in cm boven NAP (Normaal Amsterdams Peil).

a

Hoeveel bedraagt de laagste waterstand die dag? En de hoogste waterstand?

b

Leg uit hoe je door de twee laagste waterstanden te vergelijken de periode van de grafiek kunt schatten. Hoeveel is die periode ongeveer?

c

Lukt dit ook met de twee hoogste waterstanden?

d

Schat nu met behulp van de periode op welke tijdstippen het op 1 november hoog water is in Hellevoetsluis.

Opgave 2

Dit zijn de waterstanden van Den Oever op 29 oktober 2011. De waterstand is in cm boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Hoog water wordt wel "vloed" genoemd en laag water "eb" .

a

Hoe laat was het vloed in Den Oever die dag?

b

Hoeveel tijd zit er tussen eb en vloed? Bereken daarmee de periode van de grafiek.

c

Waarom kun je bij de grafiek van Hellevoetsluis de periode niet berekenen door de tijd tussen eb en vloed te bepalen?

d

Hoeveel tijd is die dag in Den Oever de waterstand onder NAP?

e

Hoeveel tijd zal de waterstand per periode onder NAP zitten gemiddeld?

f

Welke betekenis hebben de waterstanden voor de scheepvaart?

verder | terug