Grafieken > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Tussen en minuten stijgt de waterhoogte, daarna is hij constant tot de laatste minuut. In de laatste minuut loopt de bak leegt en daalt de waterhoogte.

b

minuten, de grafiek is dan horizontaal.

c

C is fout.

Opgave 2
a

De hoeveelheid haring in de Noordzee in miljoenen kg staat op de verticale as, omdat die hoeveelheid afhangt van de tijd in jaren (op de horizontale as).

b

Tijd in jaren en gewicht in miljoenen kg.

c

Ongeveer mln kg.

Opgave 3
a

Ze heeft al een tabel, dus ze gaat nu een assenstelsel tekenen.

b

De tijd in dagen komt op de horizontale as en de hoeveelheid gas in m3 komt op de verticale as. De hoeveelheid gas hangt af van de tijd en daarom moet die grootheid op de verticale as.

c

Zie figuur, het scheurlijntje is voor de netheid.

d

Je blijft steeds gas verbruiken.

e

Je kunt zien hoe snel je gasverbruik toeneemt per week en op grond daarvan een schatting maken van je jaarverbruik. Wel is het dan verstandig om dit ook te doen in andere jaargetijden.

Opgave 4
a

Beide grafieken moeten over dezelfde grootheden gaan.

b

Maak eerst een tabel met de aantallen bezoekers van beide musea en tel vervolgens die aantallen op. Maak daarvan een nieuwe grafiek.

c

Doe hetzelfde als bij de vorige opdracht, maar nu trek je de gegevens van museum B af van die van museum A.

Opgave 5
a

In 1990 waren er bezoekers in beide musea samen.

b

In 2000 was het verschil het kleinst, namelijk bezoekers.

Opgave 6
a

Om ongeveer 4:30 uur en 16:45 uur.

b

Om ongeveer 0:00 uur en 12:15 uur.

c

Ongeveer 12:15 uur.

d

Ongeveer om 5:30 uur en 17:45 uur.
(In werkelijkheid is de periode iets groter dan 12:15 uur.)

Opgave 7
a

In Manaus is de temperatuur gedurende het jaar behoorlijk constant en gemiddeld hoog.

b

In NL is de temperatuur 's winters gemiddeld lager dat 's zomers. In de maanden maart, april, mei stijgt de gemiddelde temperatuur. In de maanden oktober, november, december daalt de gemiddelde temperatuur.

c

In Manaus valt het hele jaar door (veel) meer neerslag dan in NL, behalve in augustus.

Opgave 8
a

Maximaal ongeveer om 16:00 uur en minimaal ergens tussen 3:00 en 6:00 's morgens.

b

's Nachts is het bezoek minimaal. In de loop van de ochtend stijgt het aantal bezoeken met een klein dipje tussen 12:00 en 13:00 uur, waarna er weer van stijging sprake is tot ongeveer 16:00 uur. Daarna daalt het aantal bezoeken weer. Na 18:00 uur is er weer een lichte stijging tot een redelijk constant aantal van rond de 110 beoeken per uur in de avond. Na 22:00 uur daalt het aantal bezoeken naar het nachtelijke minimum.

c

Ongeveer vanaf 13:00 tot 16:45 uur, dat is 3:45 uur per dag.

Opgave 9
a

Zie tabel.

ribbelengte
inhoud
b

Doen, zie tabel.

c

Ongeveer cm3.

d

Ongeveer cm.

Opgave 10
a

Doen.

b

Elk rondje van seconden kom je weer op dezelfde hoogtes. De periode is dus seconden.

c

Je krijgt vijf periodes in beeld, te beginnen op m hoogte als de tijd is. Na seconden zit je op het hoogste punt, na seconden weer op het laagste punt, enzovoorts.

d

Op m.

e

seconden.

Opgave 11
a

Gebruik de tabel om eerst een tabel te maken van het totaal aantal leerlingen.

b

Gebruik de tabel om eerst een tabel te maken van het verschil.

c

In het schooljaar 2003/'04, toen waren er jongens meer.

Opgave 12 Eb en vloed
Eb en vloed

Gebruik de genoemde website.

Opgave 13 Lengte en gewicht
Lengte en gewicht
a

Doen.

b

Doen.

c

Jongens en meisjes groeien op verschillende manieren.

d

Door statistisch onderzoek, het zijn gemiddelden van grote groepen kinderen.

e

Daar vinden kennelijk sprongen plaats in de gemiddelden.

f

g

h

i

Omdat mensen na hun 20e niet meer in de lengte groeien. Inderdaad worden jongens gemiddeld iets langer dan meisjes.

k

verder | terug